Program

12. januára o 15.00  a 19.00 hod. – Kultúrne centrum BOJNICE – Klimaktérium – vstupenky na tel. č.: 046 / 543 0980, 0910 / 914 688

18. januára o 19.00 hod. – Dom kultúry Ružinov BRATISLAVA – Klimaktérium – (lístky)

20. januára o 19.00 hod. – Divadlo Jozefa Gregora Tajovského ZVOLEN – Klimaktérium – (lístky)

21. januára o 19.00 hod. – SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Klimaktérium – vstupenky na MKC – Reduta 053/446 32 49, 429 92 51, MKC – Dom kultúry Mier 053/4428 766, TIC – Letná 49, 053/442 82 92

22. januára o 19.00 hod. – LUČENEC – Klimaktérium – (lístky)

24. januára o 19.00 hod. – Dom kultúry Ružinov BRATISLAVA – Vták – (lístky)

24. januára o 19.00 hod. – DUBNICA NAD VÁHOM – Horúca sprcha – (lístky)

28. januára o 19.00 hod. – Dom kultúry Ružinov BRATISLAVA – Vták – (lístky)

29. januára o 19.00 hod. – Kino Hviezda TRENČÍN – Klimaktérium – (lístky)

31. januára o 19.00 hod. – Dom kultúry Ružinov BRATISLAVA – Klimaktérium – (lístky)

4. februára o 19.00 hod. – Divadlo PÚCHOV – Klimaktérium

7. februára o 19.00 hod. – Mestské kultúrne stredisko RIMAVSKÁ SOBOTA – Horúca sprcha

8. februára o 19.00 hod. – Dom kultúry Ružinov BRATISLAVA – Letná noc – (lístky)

11. februára o 19.00 hod. – Mestské kultúrne stredisko LEVICE – Klimaktérium

14. februára o 19.00 hod. – Hotel Holiday Inn TRNAVA – Horúca sprcha – (lístky)

15. februára o 19.00 hod. – Dom kultúry TOPOĽČANY – Klimaktérium

17. februára o 15.00 hod. – Divadlo Andreja Bagara v NITRE – Klimaktérium – (lístky)

17. februára o 19.00 hod. – Divadlo Andreja Bagara v NITRE – Klimaktérium – (lístky)

18. februára o 19.00 hod. – Dom kultúry Ružinov BRATISLAVA – Horúca sprcha – (lístky)

22. februára o 19.00 hod. – Dom kultúry Ružinov BRATISLAVA – Klimaktérium – (lístky)

23. februára o 18.00 hod. – Mestský dom kultúry, Švermova 7, BREZNO – Horúca sprcha – vstupenky v TIK Brezno

25. februára o 19.00 hod. – Dom kultúry Ružinov BRATISLAVA – Vták – (lístky)

26. februára o 19.00 hod. – Dom kultúry Ružinov BRATISLAVA – Klimaktérium – (lístky)