Program

19. februára 2018 o 19.00 hod. – CULTUS – DK Ružinov Bratislava – Letná noc (repríza)

23. februára 2018 o 19.00 hod. – CULTUS – DK Ružinov Bratislava – Horúca sprcha (repríza)

25. februára 2018 o 10.30 hod. – CULTUS – DK Ružinov Bratislava – Tučniaky (repríza)

25. februára 2018 o 15.00 hod. – CULTUS – DK Ružinov Bratislava – Tučniaky (repríza)

6. marca 2018 o 19.00 hod. – Martin – Horúca Sprcha

14. marca 2018 o 19.00 hod. – CULTUS – DK Ružinov Bratislava – Horúca sprcha (repríza)

15. marca 2018 o 19.00 hod. – CULTUS – DK Ružinov Bratislava – Letná noc (repríza)

17. marca 2018 o 18.00 – Mestské divadlo Levoča – Horúca sprcha (vstupenky v pokladni MsKS alebo 053 451 2522)

18. marca 2018 o 19.00 – Historická radnica Košice – Horúca sprcha (repríza)

19. marca 2018 o 19.00 – MsKS Michalovce – Horúca Sprcha (repríza)

20. marca 2018 o 19.00 – Dom kultúry Humenné – Horúca Sprcha (vstupenky v priestoroch MsKS Humenné)

21. marca 2018 o 18.00 – Veľká dvorana KD A. Hlinku Ružomberok – Horúca sprcha (repríza)

26. marca 2018 o 19.00 – Akropola Kremnica – Letná noc (repríza)

28. marca 2018 o 19.00 – Dom obdorov Žilina – Horúca sprcha (repríza)