Fred Apke: Horúca sprcha

„Šťastie je možné dosiahnuť medzi psom a mačkou, ale nie medzi mužom a ženou!“   On je architekt. Ona je terapeutka. Alebo skôr televízna hviezda TV-šou, ktorej vzácne psychologické rady zachránili už nejedno manželstvo. Ale ich vlastné manželstvo je práve v troskách. Aký paradox! Čo teda najviac chýba ku šťastiu špecialistke...

Divadlo Komédie

Divadelné zoskupenie – ako už prezrádza jeho samotný názov: DIVADLO KOMÉDIE – sa bude profilovať výlučne na uvádzanie súčasných divadelných hier v žánri komédie. Teda toho žánru, ktorý je u divákov neobyčajne žiadaný a populárny, divadelnými teoretikmi podceňovaný a na samotnú realizáciu neobyčajne náročný. Vyžaduje si divadelnú skúsenosť, cit pre výber kvalitného...