Divadlo Komédie

Divadelné zoskupenie – ako už prezrádza jeho samotný názov: DIVADLO KOMÉDIE – sa bude profilovať výlučne na uvádzanie súčasných divadelných hier v žánri komédie. Teda toho žánru, ktorý je u divákov neobyčajne žiadaný a populárny, divadelnými teoretikmi podceňovaný a na samotnú realizáciu neobyčajne náročný. Vyžaduje si divadelnú skúsenosť, cit pre výber kvalitného a komunikatívneho textu. Akcentuje zmysel pre adekvátny rytmus a tempo, budovanie gagu, celkové inscenačné spracovanie predlohy. S dôrazom na priliehavé striedanie situačnej a konverzačnej komiky. Do tvaru, ktorý svojou dynamikou dokáže diváka povzniesť k príjemnému pocitu uvoľnenia, oddychu a relaxu.

DIVADLO KOMÉDIE chce pôsobiť na celom území Slovenskej republiky. Chce prezentovať svoju tvorbu nielen v Bratislave, ale aj vo väčších, stredných, ako aj v tých najmenších mestách a mestečkách celého Slovenska. Aby sa aj v tom najodľahlejšom kúte Slovenska dostal divák – za cenovo prijateľnú protihodnotu – ku kvalitnej, profesionálne naštudovanej a interpretovanej, divadelnej produkcii. DIVADLO KOMÉDIE chce byť cenovo dostupný, a svojou kvalitou zodpovedajúci doplnok k súčasnej ponuke profesionálnych činoherných divadiel. Chce byť súčasťou kultúrnej ponuky každého trochu kultúrnejšieho mesta a mestečka.
DIVADLO KOMÉDIE sa chce špecializovať na vyhľadávanie úspešných, kvalitných a hodnotných, po všetkých stránkach špičkových súčasných divadelných textov – a to v žánri komédie. S témami: od medziľudských a súrodeneckých vzťahov, partnerských väzieb, manželských otázok, až po reflexiu aktuálnych tém súčasného človeka so všetkými jeho problémami. To všetko zobrazované optikou nadhľadu, ľahkosti, humoru. Vtipu a irónie.

DIVADLO KOMÉDIE chce vo svojich predstaveniach stavať na špičkových HERECKÝCH VÝKONOCH. Chce spolupracovať so známymi – ale predovšetkým čo najkvalitnejšími – hereckými osobnosťami všetkých generácií. Chce dať priestor pre  zúročenie a rozvinutie ich talentu a profesionálnych skúseností.

DIVADLO KOMÉDIE chce ponúknuť kvalitu vo výtvarnom a scénickom spracovaní titulov. A to v ich adekvátnej profesionálnej kostýmovej a scénickej podobe; v nadštandardných možnostiach zájazdového typu divadla.

DIVADLO KOMÉDIE chce primárne rozdávať humor a smiech. Šíriť svojou tvorbou – divadelnými predstaveniami – optimizmus a pozitívnu energiu. Chce sa stať divadelnou značkou, synonymom kvalitnej divadelnej zábavy.