2% pre DIVADLO KOMÉDIE

Milí priatelia!

Ako DIVADLO KOMÉDIE sa na vás dovoľujeme obrátiť (ako na priateľov divadla) so žiadosťou o poskytnutie 2% z vašich daní.
Ako postupovať?
Do 15.2. treba ako každý rok požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Potom treba požiadať zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenia o zaplatení dane“. Pre rok 2018 je nové a vyzerá takto (tlačivo).
Vy vyplníte tlačivo „Vyhlásenie“. Tiež je nové a otvoríte si ho tu.
Vyplníte Vaše údaje a naše nájdete tu:
Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie treba do 30. 4. 2018 poslať na Váš daňový úrad, ktorého adresu nájdete aj tu.
Ak by ste ešte niečo potrebovali, tu je viac informácií.
Ďakujeme za vašu láskavosť a podporu.
S pozdravom
Svetozár Sprušanský
predseda OZ DIVADLO KOMÉDIE